Team SuperCows.nl of the Dutch Power Cows Let's MOO!!

koeien, stamboekvee, grazende koeien, koeien in de wei, koeien voor goed doel, koeien die idle time eten, etende koeien, grazen, melkende koeien, fetch koe, flush koe, flushende koeien, fetchende koeien, blokkies, hooi, pcu idle time, PCU idle time, roodbont, zwartbont, zwartbontvee, roodbontvee, stamboek, lakenvelders